Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Ik wil sociëteitslid worden

  1. U wilt betrokken zijn bij de vereniging, maar niet actief zeilen of roeien. Voor het sociëteitslidmaatschap geldt een lagere contributie.
  2. Vul het lidmaatschapsformulier   in. Bij uw aanmelding machtigt u de vereniging tot automatische incasso van de contributie.