Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Opleiding

Roeien is een technische sport die instructie en oefening vraagt.  De roeicommissie organiseert daarom verschillende roei- en instructiecursussen .

Met de roeicursussen hebben we het volgende voor ogen:

  • Een gezonde (blessure vrije) en plezierige beoefening van de roeisport.
  • Het aanleren van een voor de roeier optimale technische roeibeweging (de Nederlandse roeihaal) zodat u plezierig en effectief kunt roeien.
  • Het bewust worden van veiligheid zowel voor de roeier als de medegebruikers van het water.
  • Goed gebruik en beheer van het materiaal dat door de vereniging ter beschikking wordt gesteld.
  • Het stimuleren van ambitie om aan toertochten, marathons of wedstrijden deel te nemen.
  • Het bevorderen van een goede, gezellige sfeer op de vereniging  zodat men met plezier lid is en bereid is zich in te zetten voor de vereniging.