Grote schoonmaak vrijdag 21 juni vanaf 9.30 uur

Zoals iedereen inmiddels wel weet, gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta de Stadsdijken van Zwolle versterken. Bij dit grote project heeft het Waterschap Travers Welzijn gevraagd een participatieproject te starten waar de bewoners en gebruikers van de Stadsdijken (en uiteraard ook met de ZRZV) de mogelijkheid wordt geboden mee te denken over de Stadsdijken.

Naast gesprekken over zowel de uitvoering als de eindsituatie van de dijk wordt er inmiddels ook goed samengewerkt door het Waterschap, Travers Welzijn, gebruikers en de omwonenden. Een van de acties die voort is gekomen uit het overleg is een schoonmaakactie van de Stadsdijken, georganiseerd door de Trash Hunters Zwolle in samenwerking met studenten van het Deltion College.

Deze schoonmaak is gepland op vrijdag 21 juni vanaf 9.30 uur. De start vindt plaats vanaf ons gebouw. Die ochtend ontvangen we naar schatting circa 50 personen in de bovenzaal voor een ontvangst met koffie waarbij dan tevens informatie wordt gegeven over de Stadsdijken. Daarna gaan deelnemers per kano (deze worden niet aangelegd aan onze vlotten), per fiets en wandelend langs het dijktracé zwerfafval verzamelen. Afgesloten wordt met koffie, thee en een broodje bij de ZRZV.

Roeiers en zeilers kunnen mogelijk enige overlast krijgen van deze twee korte momenten met een vrij groot aantal gasten. Maar het maakt uiteraard de vereniging wel 'leuk levendig' en ook de aanwezige leden zijn van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen en mee te denken over een dijktracé dat niet alleen de veiligheid waarborgt maar tevens de leefbaarheid van de omgeving.

Na 21 juni biedt de aanblik van de begroeiing langs het Zwarte Water een nog fraaiere aanblik!

Foto van Trash Hunters Zwolle.