Vlootfonds: van en voor leden

Combinatie schenken en vlootopbouw

De Materiaal Advies Commissie (MAC) heeft zich gebogen over het ideaalplaatje van een kwalitaitief goede vloot voor ons totale ledenbestand. Aan dat plaatje hebben zij een meerjarenplan toegevoegd hoe we uiteindelijk met elkaar een ultieme vloot kunnen realiseren. Het meerjarenplan van de MAC geeft daarbij aan dat met meer middelen we dit doel eerder bereiken. Hoe mooi zou dat zijn?!

Tegelijkertijd hebben een aantal leden aangegeven graag iets extra’s te willen doen voor de vereniging en daar ook de financiële mogelijkheden voor te hebben.

Met bovenstaande in gedachten heeft een aantal fiscaal en financieel onderlegde leden, de slimme koppen bij elkaar gestoken en is met een plan gekomen; het gezamenlijk opbouwen van een vlootfonds. Een fonds dat gelden beschikbaar stelt die ten goede komen aan onze vloot. Het fonds wordt opgebouwd door schenkingen van leden. De Materiaal Advies Commissie doet vervolgens een voorstel over de investeringen die gedaan worden vanuit deze pot voor de vloot.

Het schenken aan de ZRZV kan op een fiscaal aantrekkelijke manier. Dit levert de schenker een belastingaftrek van max. 52% (voor deze schenkingen geldt geen drempel). De vereniging heeft extra geld te besteden. De schenking wordt voor minimaal 5 jaar vastgelegd (fiscale voorwaarde) en wordt hiermee een structurele extra inkomstenbron voor de vereniging. Dit kan ten goede komen aan het vlootfonds.
 
Hoe werkt het? Hieronder volgt een puntsgewijze uitleg:

Periodieke schenking

Door een periodieke schenking (ook bekend onder de term lijfrenteschenking) is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk aan de ZRZV te schenken. Als u deze schenking schriftelijk vast legt (voor een looptijd van minstens 5 jaar) kunt u het schenkingsbedrag jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dan (afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt) tot maximaal 52% mee aan uw schenking.
Om voor aftrek in aanmerking te komen, moesten deze schenkingen in het verleden worden vastgelegd in een notariële akte. De Belastingdienst heeft deze eis met ingang van 1 januari 2014 laten vallen. In plaats daarvan volstaat nu het invullen (en in uw eigen administratie bewaren) van een formulier.
 
Download dit formulier om een periodieke schenking vast te leggen
 
Van dit formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vult u op beide versies de onderdelen 1, 2 (bij 2b het huidige kalenderjaar invullen), 3, 5 en 6 in. En stuur deze vervolgens ook allebei op naar onze penningmeester (zie het postadres elders op deze pagina), waarna de penningmeester namens de ZRZV onderdeel 4 en 7 zal invullen -inclusief het ‘RSIN nummer’ dat u ook nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte- en u het exemplaar ‘voor de schenker’ weer zal retourneren.
 
Download deze betalingsvolmacht om het schenkingsbedrag automatisch te laten afschrijven
 
Gebruik maken van deze laatste set formulieren, de betalingsvolmacht (om de ZRZV te machtigen om het jaarlijkse schenkingsbedrag van uw rekening af te schrijven), is optioneel. Als u het geld ieder jaar zelf wil overmaken, dan vult u deze niet in. Maakt u wel gebruik van de volmacht, stop dan ook weer beide exemplaren in de enveloppe voor de penningmeester (de penningmeester zal ‘Incassant ID’ en ‘kenmerk van de machtiging’ voor u invullen). Het exemplaar ‘voor de schenker’ krijgt u weer retour voor uw eigen administratie.

Lening in combinatie met periodieke schenking

Als u wilt schenken, kunt u ook overwegen het totaalbedrag in eerste instantie als lening aan de ZRZV te schenken en dan vervolgens in 5 jaar vrij te laten vallen. De vrijval van de lening is dan de schenking. Op deze wijze is het nog steeds fiscaal aftrekbaar en heeft de ZRZV een bedrag ineens om materialen aan te kunnen schaffen.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met de penningmeester (Mirjam Smits) via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ingevulde schenkingspapieren kunt u opsturen naar:
ZRZV
t.a.v. de penningmeester
Holtenbroekerdijk 100
8031 LJ Zwolle

ANBI?

De ZRZV heeft geen ANBI-status. Giften aan de ZRZV zijn daardoor alleen in de vorm van een periodieke schenking (minimaal 5 jaar vastleggen) aftrekbaar. De ZRZV voldoet wel aan de definities van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). De ZRZV hoeft daardoor geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw giften en legaten.