Botenvervoer

Omdat het vervoer van boten en met name het trekken van de botenwagen zijn gebonden aan meerdere wettelijke regels, daarom heeft het bestuur een berekenschema gemaakt of een auto de gekozen botenwagen met lading mag trekken.

De regels omtrent het vervoer van boten is te vinden in de volgende bijlage: Reglement botentransport